مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه عملیات بارگیری و حمل کود

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به عملیات پیمانکاری بارگیری و حمل کود از داخل بهاربندهای دامهای شیری و غیر شیری به محل دپو از…

آگهی مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی دام از طریق برگزاری مزایده عمو‌می به شرح ذیل در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰3/۲7…

آگهی مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان دارای صلاحیت…

آگهی مناقصه خرید دو دستگاه تراکتور

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه تراکتور 399 تک کابین دار تلفن های تماس: 32983103-32982402-028 تاریخ برگزاری مناقصه روز یکشنبه مورخ 1403/03/27 رأس ساعت 12 ظهر.…

آگهی مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه تراکتور

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه تراکتور از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان و شرکت های دارای صلاحیت…

آگهی مناقصه عمومی خرید نوار تیب

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید 1000 رول نوار تیپ 16 میلمتری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان و شرکت…

آگهی مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی دام از طریق برگزاری مزایده عمو‌می به شرح ذیل در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶…

آگهی مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی دام از طریق برگزاری مزایده عمو‌می به شرح ذیل در روز سه شنبه مورخ…

آگهی مزایده عمومی فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی دام از طریق برگزاری مزایده عمو‌می به شرح ذیل در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱…
keyboard_arrow_up